સબ ઇન્સ્પેક્ટર (SI) કેવી રીતે બનવું?

સબ ઇન્સ્પેક્ટર(Sub Inspector)કેવી રીતે બનવું?
Join Our Whatsapp Group

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (Sub-Inspector) પોલીસ વિભાગ (Police Department) નો એક પ્રતિષ્ઠિત પદ છે, જે સહાયક ઉપ નિરીક્ષક (અસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) થી ઉપર અને નિરીક્ષક (ઇન્સ્પેક્ટર) થી નીચે છે. આજ ના સમય માં ઘણા ખારા યુવાનો નું સપનું છે કે તે સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બની ને પોલીસ માં જોડાય , જો તમે પણ આમાં થી એક યુવાન છો તો આજ નો આ લેખ માત્ર તમારા માટે જ છે.

ઘણા બધા Students એવા છે, જેને કડી મહેનત કરવા છતાં પણ SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની જોબ નથી મળતી, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તમે તમારા SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) બનવાનું સ્વપ્ન છોડી દો, તમે તમારી આ વાતને ઓળખો, તમારે તમારી તૈયારી કરવી જોઈએ. શું અને ક્યાં ઓછા રહી ગયા? જો તમે સાચી સ્ટ્રેટેજી, મહેનત કરો અને લગન સાથે બધા ઇન્સ્પેક્ટર બનવા માટે તૈયારી કરશો તો તમે જરૂર સફળ થાશો.

પર દોસ્તો સબ-ઈન્સ્પેક્ટર બનવા પહેલા તમે SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર)(Sub-Inspector) ની લાયકાત, અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષા પેટર્ન અનેસબ-ઈન્સ્પેક્ટર બનવા માટે તમારે કેટલી હાઈટ જોઈએ તેની વિશે ખબર હોવી જોઈએ.

આ ઉપરાંત SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની તૈયારી કેવી રીતે કરવી તેના માટે હું કેટલીક શ્રેષ્ઠ ટીપ્સ પણ કહું છું, જે તમારા માટે સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બનવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર કેવી રીતે બનવું?

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બનવા માટે પહેલા તમે SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની પરીક્ષા માટે અરજી કરો,12મી પછી તમારી કોઈ પણ માન્યતા પ્રાપ્ત વિશ્વવિદ્યાલય તરફથી ગ્રેજુએશન 50% તમારી સાથે આવશ્યક છે. સબ-ઇન્સ્પેક્ટરની પરીક્ષા રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, જે મુખ્ય રૂપે ત્રણ તબક્કામાં પૂર્ણ થાય છે – લેખિત પરીક્ષા, ફિઝિકલ પરીક્ષણ અને ઇન્ટરવ્યુ. આ ત્રણ તબક્કા પસાર કર્યા પછી તમને SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) બનવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે, અને તે પછી જ તમે સબ-ઈન્સ્પેક્ટરના પદ પર જોડાઈ શકો છો.

દર વર્ષે હજારો ઉમેદવારો SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની પોસ્ટ માટે અરજી કરે છે, જે માટે સ્ટુડન્ટ્સ દિવસ-રાત ખૂબ જ મહેનત કરે છે, પર સફળતા તેઓ ને મળે છે, જે હાર્ડ વર્ક સાથે સ્માર્ટ વર્ક એટલે કે સાચી સ્ટ્રેટજી સાથે તૈયાર છે જ્યારે તમે તેના માટે એક સાચી વ્યૂહરચના બનાવી શકો છો, ત્યારે સબ-ઈન્સ્પેક્ટરની જોબ પાના મુશ્કેલ છે.

SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર)(Sub-Inspector) માટે ની લાયકાત.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે બધા ઇન્સ્પેક્ટર માટે અરજી કરવા માટે આશાવારને નીચે જણાવવા યોગ્યતા હોની જોઈએ. યોગ્યતા માટે સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બનવા માટે

 • શિક્ષણ યોગ્યતા | Education

પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર પરીક્ષામાં ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારને કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક (સ્નાતક) ની ડીગ્રી 50% તેમની સાથે જરૂરી છે. જો તમે કોઈ પણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા તરફથી સ્નાતક નથી તો તમે તેની પરીક્ષામાં ભાગ લઈ શકો છો.

 • વય મર્યાદા | Age Limit

પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરની પરીક્ષામાં ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારની આયુ 21 વર્ષ વધુમાં વધુ અને 25 વર્ષ જરૂરી છે.

 • SC/ST ઉમેદવારની વય મર્યાદા – અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની આયુ વર્ગ ઉમેદવાર માટે ઉંમર 5 વર્ષની છૂટ નિર્ધારિત છે.
 • ઓબીસી ઉમેદવારની વય મર્યાદા – ઓબીસી વર્ગના ઉમેદવાર માટે ઉંમર 3 વર્ષ સુધીની છૂટ નિર્ધારિત છે.
  સબ-ઇન્સ્પેક્ટરની પોસ્ટ માટે ઉમેદવાર ભારતનો નાગરિક હોવો આવશ્યક છે.

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર અભ્યાસક્રમ

સબ-ઇન્સ્પેક્ટરની પરીક્ષામાં ભાગ લેવાથી પહેલા તમને તેની પરીક્ષાની પેટર્ન અને સિલેબસ વિશે જાણવું જરૂરી છે SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની પરીક્ષામાં પ્રશ્ન એ જ સિલેબસનો આધાર પૂછવામાં આવે છે, તેથી તમે SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) સ્ટડી મટેરિયલ અને Exam પદ્ધતિને ફોલો કરો છો ઇન્સ્પેક્ટરની તૈયારી કરવી જોઈએ.

જો તમે સબ-ઈન્સ્પેક્ટર Examના ટેકનિકલ અને નોન-ટેક્નિકલ કોર્સ વિશે જાણતા હોવ તો હું આગળ વિસ્તૃત માહિતી આપું છું.

ટેકનિકલ માટે

આમેમાં તમને 100 માર્ક્સનો ઉદ્દેશ્ય પ્રશ્ન ઉકેલવા માટે 2 કલાકનો સમય આવે છે અને આમાં કોઈ પણ નેગેટિવ માર્કિંગ નથી કે જાતિ છે.

 • ભૌતિકશાસ્ત્ર – 33 ગુણ
 • રસાયણશાસ્ત્ર – 33 ગુણ
 • ગણિત – 34 ગુણ

નોન-ટેક્નિકલ માટે

તમે 200 માર્ક્સનું Objective Question ઉકેલવા માટે તમને 3 કલાકનો સમય આપવામાં આવે છે અને તે ઉપરાંત આમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનું નેગેટિવ માર્કિંગ નથી.

 • હિન્દી – 70 ગુણ
 • અંગ્રેજી – 30 ગુણ
 • ગણિત – 30 ગુણ
 • સામાન્ય જ્ઞાન – 70 ગુણ

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર પસંદગી પ્રક્રિયા

ચાલ હવે તમે સબ-ઇન્સ્પેક્ટર માટે સિલેક્શન પ્રોસેસર કેવી રીતે જાતિ છે તેના વિશે જણાવે છે.

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર લિખિત પરીક્ષા
સૌથી પહેલા ઉમેદવારોએ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરની લેખિત પરીક્ષા આપી હતી, તે પાસ થઈ જશે પછી તેની પ્રક્રિયા માટે બોલાવે છે.

ડૉક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન
જ્યારે ઉમેદવાર સબ-ઈન્સ્પેક્ટરની લેખિત પરીક્ષા પાસ કરે છે ત્યારે તેમના દસ્તાવેજની ચકાસણી માટે જવાનું હતું.

કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ
ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરવા પછી કેન્ડિડેટની શારીરિક ક્ષમતાની તપાસ (શારીરિક કસોટી) માટે આપવામાં આવે છે જે અભ્યર્થી આ ટેસ્ટ પાસ કરે છે તેમને સબ-ઇન્સ્પેક્ટરની ટ્રેનિંગ માટે મોકલવામાં આવે છે. ક્ષમતા પરીક્ષણ પુરુષ અને સ્ત્રી કેટેગરી માટે દરેક રાજ્યમાં અલગ-અલગ છે:

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર માટે હાઇટ(Height)

પુરૂષ માટે
ઊંચાઈ – 167.5 સેન્ટીમીટર
છાતી – 81-86 સેન્ટીમીટર

સ્ત્રી માટે
ઊંચાઈ – 152.4 સેન્ટીમીટર
છાતી – N/A

SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) બનવા માટે કયો વિષય લેવો જોઈએ?

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બનવા માટે તમારે કોઈ ચોક્કસ પ્રવાહમાંથી અભ્યાસ કરવાની જરૂર નથી. સબ-ઇન્સ્પેક્ટર પદની પરીક્ષા માટે ફક્ત તમારી કોઈ પણ માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી તરફથી કોઈ પણ વિષય અથવા સ્ટ્રીમમાં ગ્રેજુએટ હોવું આવશ્યક છે. તો તમે જે પણ વિષયમાં તમારા સ્નાતકને વાંચવા માંગો છો, તેને કરી શકો છો.

SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) માટે કેવી રીતે તૈયારી કરવી?

SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની પરીક્ષામાં સફળ થવા માટે પૂરી લગન સાથે મહેનત કરવી પડશે અને 100% આપશો, તભી જાકર તમે આ Exam તૈયાર કરી શકો છો, ઘણી વાર તમે મહેનત કરો પછી પણ આ પરીક્ષા નિષ્ફળ થઈ જાય છે, અને અંધકારમય થઈ જાય છે, તમે અસ્વસ્થ થવાના બદલે જાણવું જોઈએ કે તમે કેમ નિષ્ફળ થાવ છો, તમારી મહેનત શું છે અને ક્યાં ઓછી છે.

 • તેથી આજે હું તમને આવી જ ટીપ્સ કહું છું, ફોલો કરીને તમે ખૂબ જ સારી રીતે સબ-ઇન્સ્પેક્ટર ની તૈયારી કરી શકો છો,  તમે સબસ્પેક્ટર બનવું છે, તો તમે સૌથી પહેલા તમને ટાર્ગેટ કરો કે તમને SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) બનવું છે,  તમારું લક્ષ્ય માત્ર SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) હોવું જોઈએ .
  આ પછી, તમારે ઉપર જણાવેલ પરીક્ષા પેટર્ન અને અભ્યાસક્રમના આધારે તમારી જાતને તૈયાર કરવી પડશે.
 • કોઈ પણ Exam તૈયાર કરવા માટેનો સૌથી સારો રસ્તો છે ટાઇમટેબલ બનાવવું, અને તેને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરો તમે રોજ 5-7 કલાક ટાઇમ ટેબલ પ્રમાણે વાંચશો.
 • તમે જે વિષયમાં નબળા છો, તેના પર વિશેષ ધ્યાન આપવું પડશે અને તેના માટે એક્સ્ટ્રા ટાઇમ આપવો પડશે.
 • તમે ઇન્ટરનેટ પર Google અને YouTube ની મદદ પણ SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની તૈયાર કરી શકો છો.
 • આ ઉપરાંત માર્કેટમાં આ પ્રકારના કોચિંગ સેન્ટર છે જે સબ-ઈન્સ્પેક્ટરની તૈયારી કરે છે, જ્યાં તમે સારું માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો.
 • તમે છેલ્લે 2-3 વર્ષ ના પપેર્સ લઈને તેમને હલ કરો.
 • રોજ રિવિજન કરવું છે અને કરન્ટ ન્યૂઝ પર ધ્યાન આપવું છે.
 • ધ્યાન રાખો કે Mock Test જરુરી છે,તેનાથી તમે તમને જાણી શકો છો કે તમારી તૈયારી માં શું ખામીછે અને હજુ પણ શું ઓછું છે.
 • સૌથી અગત્યની બાબત તમને હેલ્થી ફૂડની સાથે પ્રૉપર આરામ પણ કરવાનો છે, કારણ કે સ્વસ્થ સ્થિતિમાં  તમે  કોઈ પણ Exam Pass કરી શક સો.

સબ-ઇન્સ્પેક્ટરનું કાર્ય

એક સબ ઇન્સપેક્ટર નું કાર્ય અમુક પોલીસ કર્મચારીઓ જેવા કે – હેડ કોન્સ્ટેબલ, પોલીસ ચોકી આદિને આદેશો આપવાના હોય છે.

એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તમને બધી મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે, સબ-ઇન્સ્પેક્ટર કોને કહેવાય છે અને સબ-ઇન્સ્પેક્ટરની તૈયારી કેવી રીતે કરવી, હવે આગળ અમે તમને સબ-ઇન્સ્પેક્ટરના પગાર વિશે જણાવીશું.

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર કે સેલરી

સબ ઇન્સપેક્ટરનો પગાર હર રાજ્યના હિસાબથી અલગ-અલગ હતી ભારતમાં સબ-ઇન્સ્પેક્ટરનો સરેરાશ પગાર, બધા ભટ્ટોને મળવા માટે લગભગ 42,055 પ્રતિમા મહેનાની નજીક હતી.

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર પરીક્ષા 2022

SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની આવશ્યકતા 2022 ની જો વાત કરો તો હજુ સુધી કોઈ અપડેટ નથી કે આ Exam ક્યારે છે, પરંતુ સાંભળવા મળે છે કે ટૂંક સમયમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ પદો માટે ભરતીની શરૂઆત કરે છે. અમે તમને આહીં સલાહ આપીએ છીએ કે તમે હતાશ થવાના બદલે તમારી તૈયારી ચાલુ રાખો અને તે સમયે મધ્યપ્રદેશ રાજ્યની વેપારી ઑફિસિયલ વેબસાઇટ peb.mp.gov.in પર નવીનતમ અપડેટ કરો નોટિફિકેશન પર નજર નાખો.

નિષ્કર્ષ | Conclusion

આશા છે કે તમેને SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર)  વિશે સારી રીતે સમજાવ્યું છે, હું ઉપર તમને SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) લાયકાત, ઊંચાઈ, સિલેબસ, પરીક્ષા પેટર્ન etc  વિશે વિગતવાર જણાવ્યું છે.

હવે તમને SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની તૈયારી કરવામાં કોઈ તકલીફ નહીં પડે, બસ હવે તમારે સખત મહેનત અને લગનથી ભણવાનું છે, પછી જોજો તમને સબ-ઈન્સ્પેક્ટર બનતા કોઈ રોકી નહીં શકે.

જો તમે અમારી આ પોસ્ટ પસંદ કરો તો આને લાઈક કરો અને શેર કરો જેથી બીજા વિદ્યાર્થી જે પણ SI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) ની તૈયારી કરી રહ્યા છે તેમની પણ મદદ થઈ શકે છે, આભાર!

FAQs

નેગેટિવ માર્કીંગમાં શું સબ-ઇન્સ્પેક્ટર Exam છે?
જી નથી, મારી કોઈ નેગેટિવ માર્કિંગ નથી. હાલાંકી આ પરીક્ષામાં તમારી પસંદગી મેરિટ લિસ્ટનો આધાર હતો અને તેના પછી ફિજિકલ પરીક્ષણ અને ઇન્ટરવ્યુ પાસ કરવું હતું.

પ્રમોશન દ્વારા સિપાહી થી સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બનવામાં કેટલો સમય લાગે છે?
सिपाही पद से सब इंस्पेक्टर पद तक का सफ़र बहुत लंबा होता है। તમારા વેલફોરમેન્સ માટે આધાર પર સિપાહી રૈંક સે પ્રમોટ કરવાથી તમને પહેલા હેડ કાંસ્ટેબલ બનાવવામાં આવે છે, ફરી એSI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર)(Sub-Inspector) બનાવવામાં આવે છે. ASI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) પદ પર 5 साल बच कार्य करने के बाद आपको प्रमोशन कोर्स करना होता है बाद आप सब इंस्पेक्टर बन है.

ASI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) કેવી રીતે બને?
અસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (ASI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર)) બનવા માટે તમારી કોઈ માન્યતા પ્રાપ્તવિધ્યાય વિશ્વાલયમાં આવશ્યક છે. સ્નાતક માટે પછી તમે આ પદ માટે પરીક્ષા આપો છો, તેમાં એક લેખિત પરીક્ષા અને બીજી ફિજિકલ પરીક્ષા હતી. ઇન પરીક્ષાઓ પાસ કરવા પછી તમારું ઇન્ટરવ્યૂ રાઉંડ હતો, જેને પાસ કરવા પછી તમે ASI(સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) બની શકો છો.

મહિલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કેવી રીતે બને?
મહિલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બનવા માટે તમને સૌથી પહેલા 12મી બેઠક ઉત્તીર્ણ કરવી પડશે. તમે પોલીસની ભરતી માટે પછીથી ફોર્મ ભરી શકો છો. इसके कुछ समय बाद आपको लिखित परीक्षा देनी थी. જ્યારે તમે પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થાય છે ત્યારે તમને તબીબી અને ઇન્ટરવ્યૂ માટે આવે છે. બધા રાઉંડને પાસ કરવા પછી તમે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બની શકો છો.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*