તમામ તહેવાર ની આવી અજબ ગજબ શુભેષા પાઠવવા અમારા Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી

Gujarati Manch Whatsapp Group Link

તમારા જિલ્લા નું ગ્રુપ ફુલ હોય તો બીજા જિલ્લા ના ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી અને ગ્રુપ એડમીનને જાણ કરવા વિનંતી. આભાર


01. Ahmedabad : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


02. Amreli : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


03. Anand : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


04. Aravalli : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


05. Banaskantha : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


06. Bharuch : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


07. Bhavnagar : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


08. Botad : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


09. Chhota Udaipur : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


10. Dahod : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


11. Dang : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


12. Devbhoomi Dwarka : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


13. Gandhinagar : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


14. Gir Somnath : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


15. Jamnagar : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


16. Junagadh : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


17. Kheda: Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


18. Kutch : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5


19. Mahisagar: Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


20. Mehsana: Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


21. Morbi: Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


22. Narmada : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


23. Navsari : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


24. Panchmahal : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


25. Patan: Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


26. Porbandar: Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


27. Rajkot : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


28. Sabarkantha : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


29. Surat : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


30. Surendranagar : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


31. Tapi : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


32. Vadodara : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4


33. Valsad : Join Whats App Group :

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4